La journée d ́un journaliste américain en 2889, Jules Verne (1889) 

 

 

Denonartean / Argitaletxea / Editorial /  

portada

Título original : La journée d ́un journaliste américain en

Julio Verne ( 1889 )

¿Cómo podría llegar a ser nuestro mundo dentro de mil años? Esta es seguramente una de las preguntas que se formularía Julio Verne en 1889, cuando se le planteó la oportunidad de escribir este relato. La jornada de un periodista americano en el 2889 es indiscutiblemente profética, tanto en su contenido como en su tono. A través de la historia se describe el transcurso de un día en la ocupada vida de Francis Beneth propietario del periódico más grande del mundo, el Earth Herald, cuyas oficinas son el centro de la ciudad Centrópolis. Con este argumento inicial, Verne es capaz de brindarnos una detallada descripción de este mundo futuro, sus avances tecnológicos, sus relaciones internacionales y lo intrincado de la sociedad. Es quizás uno de los relatos más interesantes de

Verne y probablemente el más desconocido.

En el relato se mezclan la ciencia ficción, el humor, la ironía y una visión peculiar futurista del papel del periodismo en el mundo del siglo XXIX. Pero sobre todo, lo más interesante es ver como el autor hace frente a los cambios que el cree que pueden suceder en las ciudades, los medios de transporte, la expansión por la galaxia, o la medicina en el futuro. Incluso se plantea en que plano queda el arte o las ciencias.

Tubos neumáticos tendidos sobre el suelo de los océanos por los que se viaja a más de 1500 km por hora, ciudades con rascacielos surcadas por aerocoches y aerobuses, el periódico es “Hablado”, la comida se transporta por por una vasta red de comunicación directa con los hogares, publicidad que se proyecta sobre las nubes, etc. Estas y muchos otros avances y cambios son a los que da respuesta el autor.

Ante nosotros nos encontramos con la visión de finales del siglo XIX sobre un mundo que en muchos aspectos está presente ya en nuestro tiempo.

Nolakoa izan daiteko gure mundua hemendik mila urtetara? Holako galderen bat eratuko zuen Julio Vernek 1889an aurkeztu zitzaionean istorio hau idazteko aukera. Kazetari amerikar baten egunaldia 2889an da zalantzarik gabe profetikoa, bai edukiagatik zein tonuagatik ere. Istorio honen bidez deskribatzen da lanpetutako Francis Benetheren bizitzan egun bat , munduko egunkari haundienaren nagusia. Earth Herald egunkariaren bulegoak dira Centropolis hiriaren gune nagusiena. Asierako argudio honekin, Vernek kapaz da eskeintzeko etorkizuneko munduko deskribapen zehatza, aurrerapen teknoligoak, nazioarteko harremanak eta gizartearen alde nahaspiloak. Verneren istorio honek izan daiteke interesagarrienetariko bat eta seguru azki ezezagunetarikoena.

Kontaketan nahasten dira zientzia fikzioa, umorea, ironia eta ikuspegi berezi eta futurista kazetarien zereginetaz XXIX. mendeko munduan. Batez ere, interesagarriena da ikustea nola egileak egiten dion aurre suertatu daitezkeen aldaketetan, bai hirietan, garraioetan, galaxiako zabalkuntzan edota eturkizuneko medikuntzan. Proposatzen digu azkenik zein lekuan gelditzen den artea eta zientzia ere.

Ozeanoetako zorutik eraikitako odi pneumatikoetatik garraiatu daiteke 1500 km orduko abiaduran, etxeorratz betetako hiriak aeroautoz eta aeroautobusez zeharkatuta, egunkaria “mintzatu” egiten da, janaria komunikazio sara erraldoi batetik garraiatzen da zuzenean etxeetara, hodeietan proiektatzen den publizitatea, etb. Hauek eta beste aurrerapen batzuk dira egileak ematen dizkigun erantzunak.

Gure artean daukagu XIX. Mendeko bukaerako begirada etorkizuneko mundukoa, modu askotan geure munduko antzeman handikoa